O projektu

Glavni cilj projekta "Uhvati čist talas" je uspostavljanje zakonskog, sa ekološkog i ekonomskog aspekta održivog sistema upravljanja ambalažnim otpadom koji se generiše u ugostiteljstvu.

Indirektni ciljevi su sprečavanje stvaranja morskog otpada i  zaštita morskih ekosistma, kvalitetna međusektroska saradnja i društveno odgovorno poslovanje.

Projekat se realizuje u ugostiteljskim objektima i na plažama koji zakupci Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Opštine Budva,  u periodu od 15. juna do 15. septembra 2018. godine.

Sem uspostavljanja pravilnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom koji se generiše u lokalima i na plažama, osmišljenja i javna kampanja edukativnog karaktera namjenjena različitim ciljnim grupama (domaći istrani turisti, djeca ...), što je posebna vrijednost projekta.

Za vidljivost projekta biće zaduženi i promoteri koji će krstariti na prepoznatljivim  triciklima takođe biti zaduženi za animaciju posjetilaca i kupača i logističku podršku ugostiteljskim objektima.

Tokom špica sezone, vikendima će biti organizovane i posjete dječjih animatora koji će kroz igru učiti najmlađe o važnosti  reciklaže.