Jedno potpuno drugačije ,,talasanje“

Moguće da je to subjektivni osjećaj, ali iskreno vjerujem da svi pokušamo pronaći svoj ,,savršen talas“  i ostvariti nešto što će nas učiniti boljim, sigurnijim i ponosnim na postignuto.  Isto tako vjerujem i da nakon pronalaženja ,,savršenog talasa“, po prirodi stvari ,  preovlađuje želja za mirnim morem. Za nekom sigurnom lukom u koju ćemo uploviti sa svim stečenim životnim iskustvima i učiniti je (naj)ljepšom i (naj)sigurnijom životnom sredinom. I za sebe i za druge.

Nego da više ne filozofiram i pređem na onaj talas koji želim da preporučim svima vama koji hoćete da ovog ljeta osjetite dobre vibracije timskog rada i pomognete u ostvarivanju jednog prije svega humanog cilja.

,,Uhvati čist talas“ je slogan projekta čiji je cilj uspostavljanje sistema koji će obezbijediti da se ambalažni otpad generisan na plažama i u ugostiteljskim objektima u Budvi, kroz proces reciklaže ponovo vrati na tržište i tako dokaže da je moguće umjesto golim okom vidljivog problema, imati jasnom računicom  vidljive benefite za društo u cjelini.

Da bi se stvorili preduslovi da se željeno sprovede u djelo, u pripremi se vodila veoma profesionalna međusektorska komunikacija koja je dala rezultat kroz partnersku saradnju osam institucija iz državne i lokalne uprave, privrednog sektora i civilnog društva, koje su stale iza ovog ,,čistog talasa“.

Još veću vrijednost daje podrška 30 zakupaca plaža i lokala koji su prepoznali potrebu da se spriječi stvaranje morskog otpada i pomogne uspostavljenje jednog i sa ekološkog i sa ekonomskog aspekta održivog sistema upravljanja otpadnom ambalažom.

Kada vidite brendirana reciklažna ostrva i zastave sa prepoznatljivim  ,,Uhvati čist talas“ sloganom, znajte da se na tim mjestima odgovorno postupa prema lokalnoj zajednici i morskom ekosistemu, kao i da se vodi računa o vašoj sigurnosti i ugodnosti i konačnom utisku o boravku u Budvi i Crnoj Gori.

Ako se potrudimo možda ovaj ,,čist talas“  postane i  ,,savršen talas“ za sve nas koji smo prepoznali njegovu snagu i potencijal, ali i svoju odgovornost da uradimo nešto što će unaprijediti kvalitet životne sredine i spriječiti negativne posledice koje nastaju nekontrolisanim odlaganjem otpada.

Zato očekujemo da nam pomognete. Ne tražimo mnogo, samo da otpadnu ambažalu ubacite u za to namjenjenu posudu i tako ,,zatalasate“ one koji možda to ne bi učinili.

Vidimo se u Budvi.