Blog

07
06

Jedno potpuno drugačije ,,talasanje“

Moguće da je to subjektivni osjećaj, ali iskreno vjerujem da svi pokušamo pronaći svoj ,,savršen talas“  i ostvariti nešto što će nas učiniti boljim, sigurnijim i ponosnim na postignuto.  Isto tako vjerujem i da nakon pronalaženja ,,savršenog talasa“, po prirodi stvari ,  preovlađuje želja za mirnim morem. Za nekom sigurnom lukom u koju ćemo uploviti sa svim stečenim životnim iskustvima i učiniti je (naj)ljepšom i (naj)sigurnijom životnom sredinom. I za sebe i za druge. Nego da više ne filozofiram i pređem na onaj talas koji želim da preporučim svima vama koji hoćete da ovog ljeta osjetite dobre vibracije timskog rada i pomognete u ostvarivanju jednog prije svega humanog cilja. ,,Uhvati čist talas“ je slogan projekta čiji je cilj uspostavljanje sistema koji će obezbijediti da se ambalažni otpad generisan na plažama i u ugostiteljskim objektima u Budvi, kroz proces reciklaže ponovo...
Pročitaj više