Ambalažni otpad jedan je od najvećih izazova u očuvanju životne sredine, koji je u Crnoj Gori posebno izražen tokom ljetnje turističke sezone. Istraživanja pokazuju da se plastika, staklo i aluminijum u prirodi zadržavaju stotinama godina.

UHVATI ČIST TALAS – ČETVRTA SEZONA!

Baš zato, već četvrti put, organizujemo projekat „Uhvati čist talas“. Posrijedi je ekološka inicijativa koju Coca-Cola HBC Crna Gora i The Coca-Cola Company, zajedno sa partnerima, realizuju s ciljem pravilne selekcije, prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada generisanog u prirodi, tokom ljetnje turističke sezone. Kroz projekat, poseban akcenat stavljamo na reciklažu iskorišćene ambalaže, čime se postiže cirkularnost pakovanja.

Ova ekološka inicijativa posebna je i po svome trajanju, i do sada je realizovana tokom tri ljetnje sezone, u Budvi, a potom u Ulcinju. Ukupno smo prikupili preko 150 tona ambalažnog otpada.

Uhvati čist talas - selektivno odložite otpad, Crna Gora

Nakon tri sezone realizacije na crnogorskom primorju, ove godine Uhvati čist talas inicijativu realizujemo na sjeveru, na prostoru opštine Plužine.

Ovaj projekat je ujedno i dio globalne ekološke strategije kompanije Coca-Cola, pod nazivom „Svijet bez otpada“.

DOŽIVI I SAČUVAJ ČIST TALAS PRIRODE

Na prostoru opštine Plužine, na više lokacija, postavljeni su „Uhvati čist talas“ jarboli i posebno obilježene posude – žute za PLASTIKU, crvene za STAKLO.

Ukoliko živite u Plužinama ili ove krajeve posjećujete turistički, dajte svoj doprinos i svoj ambalažni otpad pravilno selektujte i pošaljite na reciklažu!

Naši partneri Opština Plužine i Komunalno Plužine d.o.o. preuzimaće selektivno odvojen otpad sa lokacija na kojima se nalaze „Uhvati čist talas“ posude i, u skladu sa lokalnim planom upravljanja otpadom, odvoziti ga u Deponiju d.o.o Podgorica, na kojoj će se vršiti vaganje, evidencija i priprema za reciklažu.

Očekujte „Uhvati čist talas“ i na brojnim događajima koji će se odvijati u ovom dijelu Crne Gore gdje ćemo, uz vašu pomoć, dati doprinos još čistijoj prirodi!

Doživi i sačuvaj čist talas prirode – to je naš i vaš moto ovog ljeta!