Održivost je utkana u sve segmente poslovanja kompanija Coca-Cola HBC i The Coca-Cola Company. Snažno vjerujemo da je održivo poslovanje putovanje a ne cilj, i da na tom putovanju možemo dati doprinos boljem svijetu koje će naslijediti buduće generacije.

Projekat „Uhvati čist talas“ je još jedan korak u okviru globalne ekološke strategije kompanije Coca-Cola, pod nazivom „Svijet bez otpada“ , sa ciljem da do 2030. pomogne da se prikupi i reciklira 100 odsto PET i aluminijumske ambalaže koja se proda na tržištu, kao i da 50 odsto ambalaže bude napravljeno od recikliranih materijala.

ODRŽIVE INOVACIJE NA PAKOVANJIMA

Samo u prošloj godini uveli smo dvije inovacije, po kojima smo prvi na crnogorskom tržištu: KeelCIip , kartonski poklopac koji drži više grupisanih limenki u jednom pakovanju i kojim smo zamijenili dotadašnju plastičnu foliju. Na ovaj način, samo u narednih pet godina, uštedjećemo oko 144 tone plastike.

Uhvati čist talas - održive inovacije na pakovanjima, Coca-Cola

Takođe, primijenili smo pričvršćene čepove na cijelom portfoliju, sa ciljem da se omogući efikasnije prikupljanje i reciklaža cijelog pakovanja – čepa i flaše.

PRVA STUDIJA O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

Za nas, ambalaža ima vrijednost i nakon inicijalne upotrebe, zbog čega se zalažemo da bude sakupljena i reciklirana, ili ponovo upotrijebljena. Zajedno sa partnerima iz industrije, ali i različitih sektora doprinosimo uspostavljanju infrastrukture za prikupljanje ambalažnog otpada, ali i promovišemo reciklažu kroz edukaciju potrošača i kupaca.

U saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i dijelom industrije pića, bili smo jedni od inicijatora kreiranja prve Studije o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom .

Polazeći od analize trenutne situacije, Studija predlaže optimalna rješenja prilagođena potrebama crnogorskog tržišta, kao i postepeno uvođenje šeme proširene odgovornosti proizvođača (EPR), sa mogućnošću daljeg proširenja sistema upravljanja ambalažnim otpadom. EPR je od 2000. obavezan u svim zemljama Evropske unije, a u različitim formama primjenjuje se u preko 150 zemalja, omogućavajući ostvarenje izuzetno visokih stopa reciklaže.

Nagrade kao potvrda, ali i obaveza

Ponosni na svaki korak na putu održivosti, dodatno smo motivisani i brojnim prestižnim nagradama kako na globalnom nivou, tako i u Crnoj Gori.

Unija poslodavaca Crne Gore među prvima je, još 2018, prepoznala potencijal naših projekata. Danas smo ponosni nosioci nagrada u dvije kategorije - Briga za životnu sredinu za projekat „Uhvati čist talas" te nagrade u kategoriji - Briga za zajednicu za projekat „Coca-Cola podrška mladima".

Uhvati čist talas - nagrada, Unija poslodavaca Crne Gore

Na globalnom nivou, Dau Džons indeks održivosti za 2022. godinu, koji predstavlja jedno od vodećih globalnih mjerila u ovoj oblasti, proglasio je kompaniju Coca-Cola HBC za najodrživijeg proizvođača napitaka na svijetu. Ovo je 12. godina zaredom da Coca-Cola HBC, čiji je dio i Coca-Cola HBC Crna Gora, zauzima jedno od tri vodeća mjesta na listi i šesti put je proglašena liderom u svom sektoru.