80 odsto morskog otpada nastaje nepažnjom čovjeka

Morski otpad je jedan od najvećih ekoloških izazova današnjice, a ovo pitanje posebno je važno u zemljama koje izlaze na more i oslanjanju se na turizam kao razvojnu granu, kakva je Crna Gora, ocijenio je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta „Ozon“.

„Svi želimo da se kupamo na čistim plažama, sa čistom vodom. Ipak, činjenica je da oko 80 odsto morskog otpada nastaje na kopnu, nepažnjom čovjeka“, pojasnio je Perović. Stoga prevenciju nastanka morskog otpada treba raditi upravo na kopnu. Perović ističe da je ohrabrujuće što postoji sve više projekata usmjerenih na ovo pitanje, kao i da je neophodna međusektorska saradnja.

„Sezona je uveliko počela i baš ovog ljeta pod sloganom ,,Uhvati člist talas“ na 30 lokacija u opštini Budva realizujemo projekat čiji je cilj da uspostavimo pravilan sistem upravljanja ambalažnim otpadom koji se stvara na plažama i ugostiteljskim objektima. Na taj način smanjujemo morski otpad. Posebnu vrijednost projektu daje što inicijativa dolazi kroz saradnju biznis i civilnog sektora – pokretač projekta je kompanija Coca-Cola HBC Crna Gora zajedno sa Ozonom“, naveo je Perović.

Na projektu radi još sedam partnera: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, Opština Budva, ,,Komunalno“ Budva, Regionalna deponija ,,Možura“  i  lokalna nevladina organizacija Eko centar Budva. 

Perović očekuje da će na kraju sezone i projekta „Uhvati čist talas“ kroz podatke o prikupljenim količinama otpadne ambalaže pokazati sve koristi od pravilnog upravljanja otpadom za lokalnu zajednicu.

„Ništa manje nije važna slika koju će posjetioci plaža i turisti ponijeti iz Budve ovog ljeta. Zato pozivam građane da iskorišćenu ambalažu bace u odgovarajuće posude, na reciklažnim ostrvima na budvanskim plažama, a mi ćemo se pobrinuti za reciklažu i time zajedno dati doprinos čistijim plažama“, zaključio je Perović.

Projekat „Uhvati čist talas“ realizuje se od 15. juna do 15. septembra.

Morski otpad je jedan od najvećih ekoloških izazova današnjice, a ovo pitanje posebno je važno u zemljama koje izlaze na more i oslanjanju se na turizam kao razvojnu granu, kakva je Crna Gora, ocijenio je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta „Ozon“.

„Svi želimo da se kupamo na čistim plažama, sa čistom vodom. Ipak, činjenica je da oko 80 odsto morskog otpada nastaje na kopnu, nepažnjom čovjeka“, pojasnio je Perović. Stoga prevenciju nastanka morskog otpada treba raditi upravo na kopnu. Perović ističe da je ohrabrujuće što postoji sve više projekata usmjerenih na ovo pitanje, kao i da je neophodna međusektorska saradnja.

„Sezona je uveliko počela i baš ovog ljeta pod sloganom ,,Uhvati člist talas“ na 30 lokacija u opštini Budva realizujemo projekat čiji je cilj da uspostavimo pravilan sistem upravljanja ambalažnim otpadom koji se stvara na plažama i ugostiteljskim objektima. Na taj način smanjujemo morski otpad. Posebnu vrijednost projektu daje što inicijativa dolazi kroz saradnju biznis i civilnog sektora – pokretač projekta je kompanija Coca-Cola HBC Crna Gora zajedno sa Ozonom“, naveo je Perović.

Na projektu radi još sedam partnera: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, Opština Budva, ,,Komunalno“ Budva, Regionalna deponija ,,Možura“  i  lokalna nevladina organizacija Eko centar Budva. 

Perović očekuje da će na kraju sezone i projekta „Uhvati čist talas“ kroz podatke o prikupljenim količinama otpadne ambalaže pokazati sve koristi od pravilnog upravljanja otpadom za lokalnu zajednicu.

„Ništa manje nije važna slika koju će posjetioci plaža i turisti ponijeti iz Budve ovog ljeta. Zato pozivam građane da iskorišćenu ambalažu bace u odgovarajuće posude, na reciklažnim ostrvima na budvanskim plažama, a mi ćemo se pobrinuti za reciklažu i time zajedno dati doprinos čistijim plažama“, zaključio je Perović.

Projekat „Uhvati čist talas“ realizuje se od 15. juna do 15. septembra.