Sakupljeno više od 200 kg plastične ambalaže i limenki

U prvih mjesec i po realizacije projekta “Uhvati čist talas”, koji se sprovodi na potezu Slovenske plaže i šetališta, do 25. jula sakupljeno je više od 200 kilogramaplastične ambalaže i limenki, koje će biti reciklirane.

 Uskoro se očekuju podaci o količinama prikupljene staklene ambalaže, koja je privremeno odložena u preduzeću „Komunalno“ Budva.

 Cijelo saopštenje možete pročitati na sajtu institucionalnog partnera projekta, Ministarstva održivog razvoja i turizma: http://mrt.gov.me/vijesti/189746/Projektom-Uhvati-cist-talas-protiv-ambalaznog-otpada-na-budvanskoj-rivijeri.html