Selektivno odložite otpad i dajte doprinos reciklaži

Građani Crne Gore najviše selektivno odlažu papir i PET ambalažu, ali je procenat sakupljenog selektivnog materijala i dalje daleko od zadovoljavajućeg nivoa, ocijenio je Dušan Bugarin, direktor Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Ambalažni otpad je, prema njegovim riječima, jedan od najvećih izazova u očuvanju životne sredine, koji je posebno izražen tokom ljetnje turističke sezone, kada se stvaraju velike količine otpada.

Za upravljanje ambalažnim otpadom potrebno je napraviti prihvatljiv i ekonomski isplativ sistem, a posebnu pažnju treba obratiti na selektivno sakupljanje otpada, kao važan segment tog sistema. To je i obaveza iz Zakona o upravljanju otpadom, koji će stupiti na snagu krajem ove ili početkom 2023. godine“, saopštio je Bugarin u razgovoru za „Pobjedu“.

Kada je u pitanju podizanje svijesti o važnosti ove teme, Bugarin konstatuje da se u prethodnom periodu izgubilo ono najdragocjenije – vrijeme.

Dosadašnja iskustva pokazuju da građani najviše odlažu papir, zatim PET ambalažu, a u najmanjoj mjeri je zastupljeno odlaganje limenki. Međutim, procenat sakupljenog selektivnog materijala daleko je od zadovoljavajućeg nivoa. Neophodno je da lokalne samouprave svojim budžetima planiraju nabavku potrebne opreme za nesmetano odvijanje ovog procesa. Takođe, neophodna je i strožija kaznena politika i neprestano podizanje svijesti kroz razne kampanje“, smatra Bugarin.

Jedna od takvih kampanja, na kojoj je Ministarstvo institucionalni partner, je „Uhvati čist talas“, koja se ove godine realizuje po treći put na našem primorju, a po prvi put u Ulcinju. Ovu ekološku inicijativu realizuje kompanija Coca-Cola HBC Crna Gora, u saradnji sa preko 15 partnera.

Menadžerka za javne i regulatorne poslove u Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora Tisa Čaušević kaže da kroz „Uhvati čist talas“ kompanija želi da pomogne u rješavanju problema ambalažnog otpada. „Tako što ćemo selektivno odvojiti plastičnu, aluminijumsku i staklenu ambalažu, svako od nas već daje mali doprinos. Selektovan otpad koji pošaljemo na reciklažu znači manje otpada na deponiji, uštedu resursa koje trošimo za pravljenje te iste ambalaže, ali svakako i da plaže i more ostanu čisti“, poručuje Čaušević.

U 11 ugostiteljskih objekata u Ulcinju postavljena su mini reciklažna ostrva, na kojim se nalazi „Uhvati čist talas“ jarbol, kao i posude za odlaganje plastične, alumunijumske i staklene ambalaže.  

Postavku ove infrastrukture prati i edukacija na plažama. Naši vrijedni volonteri iz lokalne NVO Dr. Martin Schneider-Jacoby Association obilaze objekte koji su dio projekta, edukuju posjetioce o važnosti reciklaže, i kroz zanimljive aktivacije podstiču ih da se uključe i daju doprinos čistijoj prirodi”, kazala je Čaušević, koja najavljuje da će projekat trajati do septembra.

Partneri kompanije Coca-Cola HBC Crna Gora na projektu „Uhvati čist talas“ su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Agencija za zaštitu životne sredine, Opština Ulcinj, JP Komunalne djelatnosti Ulcinj i Ekološki pokret „Ozon“.  

U 11 ugostiteljskih objekata u Ulcinju postavljena su mini reciklažna ostrva, na kojim se nalazi „Uhvati čist talas“ jarbol, kao i posude za odlaganje plastične, alumunijumske i staklene ambalaže. To su - Ulcinjska rivijera, Hotel Otrant, Azul Beach Resort by Karisma, Palata Venezia, kao i plaže Dolcinium, Nirvana, Giovanni's, Macao, Lido, Pacha i Kiteloop.- Postavku ove infrastrukture prati i edukacija na plažama. Naši vrijedni volonteri iz lokalne NVO Dr. Martin Schneider-Jacoby Association obilaze objekte koji su dio projekta, edukuju posjetioce o važnosti reciklaže, i kroz zanimljive aktivacije podstiču ih da se uključe i daju doprinos čistijoj prirodi - kazala je Čaušević, koja najavljuje da će projekat trajati do septembra.

Partneri kompanije Coca-Cola HBC Crna Gora na projektu „Uhvati čist talas“ su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Agencija za zaštitu životne sredine, Opština Ulcinj, JP Komunalne djelatnosti Ulcinj i Ekološki pokret „Ozon“.