UHVATI ČIST TALAS INICIJATIVA PO PRVI PUT NA SJEVERU CRNE GORE

UHVATI ČIST TALAS INICIJATIVA PO PRVI PUT NA SJEVERU CRNE GORE

Opština Plužine i Park prirode Piva će ovog ljeta, od jula do septembra, biti domaćini ekološke inicijative „Uhvati čist talas“ koju, prvi put na sjeveru Crne Gore, sprovode kompanije Coca-Cola HBC Crna Gora i The Coca-Cola Company sa partnerima. Cilj inicijative, koja se realizuje već četvrti put tokom ljetnje turističke sezone, je uspostavljanje u praksi pravilnog sistema za upravljanje ambalažnim otpadom – što znači da se otpad prikuplja, odvaja u za to namijenjene kante i potom šalje na reciklažu.

Memorandum o saradnji danas su potpisali predstavnici svih učesnika na projektu: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Agencija za zaštitu životne sredine, Opština Plužine, Park prirode Piva, Komunalno Plužine d.o.o, Privredna komora Crne Gore, NVO „Ozon“ i kompanija Coca-Cola HBC-Crna Gora, čime je zvanično počeo projekat.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je i ove godine jedan od institucionalnih partnera projekta. Igor Jovanović, Direktor direktorata za upravljanje otpadom u Ministarstvu poručio je da su aktivnosti selektivnog sakupljanja otpada vrlo značajan i prvi, najvažniji, korak.

„Raduje nas što kompanije, kao što je Coca-Cola HBC, prepoznaju aktivnosti pravilnog upravljanja otpadom. Opština Plužine, kao i sve ostale, imaju obavezu da sprovode što više aktivnosti selektivnog prikupljanja otpada i vjerujem da ćemo u sinergiji realizovati ovaj projekat na pravi način. Takođe, siguran sam da će i druge kompanije slijediti primjer Coca-Cola HBC, kao i ostale opštine u Crnoj Gori“, kazao je Jovanović.

„Uhvati čist talas“ inicijativa se, nakon tri godine realizacije na primorju, po prvi put realizuje na sjeveru. Tisa Čaušević, menadžerka za javne i regulatorne poslove u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora , kazala je da je ova važna promjena ispraćena i novim vizuelnim identitetom, koji šalje poruku o neraskidivoj sprezi čistih voda i zelenih površina, kao što su šume i planine.

„Nakon značajnih rezultata na primorju, želimo da podržimo i sjevernije opštine u rješavanju problema ambalažnog otpada. Prateći zaključke prve Studije o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koju je Privredna komora prezentovala početkom godine, kroz ovaj projekt upravo uspostavljamo sistem sa tri frakcije otpada i u kojem svaki učesnik ima jasne nadležnosti. Pozivamo građane i turiste da daju svoj doprinos reciklaži i da uhvatimo čist talas, i na sjeveru“, poručila je Čaušević.

Prema riječima Tanje Radusinović, direktorice Sektora za projekte Privredne komore Crne Gore, rješavanje problema ambalažnog otpada je inkluzivan proces koji uključuje sve – od donosilaca odluka, preko industrije, nevladinog sektora, do građana.

„Ukoliko se ne budemo otpadom bavili na jedan sistematski način, teško da možemo postići rezultate koje očekujemo. Privredna komora će svakako dati doprinos u okviru svojih kapaciteta i onoga što je predviđeno Memorandumom o saradnji, kako bi ovaj projekat i u Plužinama uspio na pravi način, baš kao što je prethodnih godina kada je realizovan na primorju“, kazala je Radusinović.

Direktor Parka priroda Piva, Nikola Cicmil kazao je da je zadovoljstvo što, uspješne kompanije i državne institucije, prepoznaju posvećenost Opštine Plužine, ali i građana očuvanju zivotne sredine i održivom razvoju.

“U današnje vrijeme kada su sve više prisutni pritisci na prirodne resurse i životnu sredinu, realizacija jednog ovakvog projekta kao što je "Uhvati čist talas" potvrdiće naše strateško opredjeljenje očuvanju životne sredine, ali će isto tako predstavljati dodatnu stepenicu u tranziciji prema modelu cirkularne ekonomije, koji ima za cilj da se otpad i emisija otpada bitno umanje između ostalog pravilnim odlaganjem i reciklažom. Nadamo se da će se konkretni doprinos projekta ogledati u činjenici da će Opština Plužine biti još čistija sredina nakon sprovođenja aktivnosti”, rekao je Cicmil.

Na lokacijama u sklopu 18 ugostiteljskih objekata u Plužinama, postojaće posebno brendirana reciklažna „ostrva“, sa posudama za selektivno razdvajanje plastike, limenki i stakla. Listu ugostiteljskih objekata možete pogledati na linku uhvatitalas.me.

Projektne aktivnosti biće podržane i dodatnim, važnim komponentama kao što su edukacija i promotivne aktivnosti.