Održana prezentacija projekta za zakupce plaža i lokala u Budvi

U ponedjeljak, 28. maja, u hotelu Blue Star budvanskim zakupcima plaža i ugostiteljskih objekata prezentovan je projekat „Uspostavljanje pravilnog sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u opštini Budva“, koji se realizuje pod sloganom „Uhvati čist talas“. Prezentaciju za zakupce plaža i objekata koji će biti uključeni u projekat su održali partneri na projektu: predstavnici kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora, Ekološkog pokreta „Ozon“ i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Direktor Morskog dobra Predrag Jelušić izrazio je zadovoljstvo što su zakupci plaža i ugostiteljskih objekata prepoznali važnost unapređenja sistema uspravljanja ambalažnim otpadom i pokazali spremnost da se uključe u projekat, odnosno budu korisnici. On je podsjetio da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore kontinuirano realizuje aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom, sve sa ciljem što čistije obale i kvalitetnijeg boravka posjetilaca, čime se daje podrška i ugostiteljskim djelatnostima.

Predstavnica kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora Andrea Radonjić istakla je da kao društveno odgovorna kompanija prepoznaju važnost međusektorske saradnje. „Kompanija Coca-Cola HBC Crna Gora posvećena je uspostavljanju pravilnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom, kako sa ekološkog, tako i sa ekonomskog aspekta. Nadam se da će ovogodišnji pilot projekat dati projektovane rezultate i otvoriti mogućnost da se već od sledeće godine proširi i na druge primorske opštine“, navela je Radonjić.

Aleksandar Perović iz Ekološkog pokreta ,,Ozon“ upoznao je prisutne sa projektnim aktivnostima, a naročito sa tokovima ambalažnog otpada i benefitima koji će korisnici i lokalna zajednica imati tokom realizacije projekta. On je izrazio uvjerenje da će realiziacija ovog projekta, koji ima podršku velikog broja institucija sa državnog i lokalnog nivoa, privrednog i civilnog sektora, postati dobra praksa i da će konkretnim i jasnim indikatorima cjelokupna javnost na kraju realizacije moći da se uvjeri u to.

U diskusiji koja je uslijedila zakupci plaža i lokala su dobili informacije o logističkim detaljima, a imali su i konkretne predloge kako učiniti vidljivijim mjesta na kojima će biti postavljena brendirana reciklažna ostrva.

Korisnici projekta će dobiti po dvije namjenske brendirane posude u kojima će se odlagati staklo, odnosno plastika i limenke, posebne biorazgradive kese, kao i logističku podršku i medijsku promociju tokom realizacije projekta.