SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA NA BUDVANSKIM PLAŽAMA

Budva, 5. jun 2018. godine – Ovog ljeta oko 30 plaža i ugostiteljskih objekata na potezu Slovenske plaže i šetališta u Budvi učestvovaće u projektu ,,Uspostavljanje pravilnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom u opštini Budva“. Projektne aktivnosti prikupljanja, selektivnog odlaganja i dalje reciklaže ambalažnog otpada biće realizovane od 15. juna do 15. septembra, pod sloganom „Uhvati čist talas“.

Memorandum o saradnji na ovom projektu danas, na Svjetski dan životne sredine, potpisali su predstavnici osam institucija partnera na projektu: Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kompanije Coca – Cola HBC Crna Gora, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Opštine ,,Budva“, preduzeća ,,Komunalno“ Budva, Regionalne deponije ,,Možura“ Bar i Ekološkog pokreta ,,Ozon“.

Partneri su izrazili očekivanje da će ovaj projekat, koji počinje u Budvi, sledećih godina biti proširen i na ostale opštine.

Dragan Asanović, generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, podsjetio je da je Crna Gora pripremila Pregovaračku poziciju za Poglavlje 27. „U upravljanju otpadom očekuje nas još dosta posla, a fokus stavljamo na prevenciju. Vjerujem da će ovaj projekat pomoći Opštini Budva u dostizanju ciljeva propisanih lokalnim planom za upravljanje otpadom. Nadam se da će ovaj čist talas u narednom periodu zahvatiti i druge gradove“, poručio je Asanović.

Andrea Radonjić, menadžer za javne i regulatorne poslove u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora, kazala je: „Sve kreće od pojedinca i naše volje da upravo tu praznu limenku ili iskorišćenu plastičnu ambalažu stavimo u odgovarajuću posudu i time je opredelimo za reciklažu.  To je odgovornost pojedinca, a mi kao partneri na projektu pokazujemo svoju društvenu odgovornost“. Ona je objasnila da će projekat imati snažnu edukativnu dimenziju i pozvala sve građane i turiste da uhvate čist talas ovog ljeta. „Plaže prekrivene otpadom neće vaš odmor učiniti ljepšim, ali osjećaj da znate da pomažete očuvanje obalskog i morskog eko-sistema, sigurno hoće“, poručila je Radonjić.

Predrag Jelušić direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zahvalio je zakupcima plaža i barova što su prihvatili dodatne obaveze učešćem u ovom projektu. „Danas smo po 15. put dodijelili Plave zastavice i danas počinjemo važan projekat selektivnog sakupljanja ambalažnog otpada u Budvi. Vjerujem da u tom ima simbolike, kao i da će ovaj projekat imati tradiciju i obuhvatiti ostale primorske opštine u narednom periodu“, saopštio je Jelušić.

Projekat je napravljen tako da prestavlja zaokruženu cjelinu. Prikupljeni otpad biće odlagan u namjenske posude – posebno staklo, plastika i limenke. Edukacija i animacija građana da odlože ambalažu na za to predviđeno mjesto biće veoma važan dio projekta.

Nakon selektivnog razdvajanja otpada i pripreme za reciklažu, u čemu će posebnu ulogu imati preduzeće „Komunalno“ Budva, otpad će biti transportovan na Regionalnu deponiju Možura, odakle se dalje plasira na tržište sekundarnih sirovina. Prihod ostvaren od plasiranja ambalažnog otpada na tržište biće ustupljen Regionalnoj deponiji „Možura“, kako bi se tim novcem dao doprinos unaprjeđenju infrastrukture za reciklažu.