Da Ada Bojana može govoriti

Da Ada Bojana može govoriti ispričala bi vam lijepu priču o tome kako je postala jedno od najljepših mjesta u Crnoj Gori.

Rekla bi vam zbog čega je posebna – da je krasi jedina rijeka na svijetu koja teče uzvodno. Jedinstvena Bojana koja ima svoj unikatan ekosistem.

Ada bi se pohvalila da je, zajedno sa Velikom plažom, dom za oko 250 vrsta ptica i oko 500 vrsta biljaka od kojih su 23 zakonom zaštićene. U njenim vodama živi oko 107 vrsta ribe. Po količini vode koju unosi u more, Bojana je na trećem mjestu u evropskom dijelu Mediterana.

Međutim, požalila bi se da nestaje...

Dok je postojala ravnoteža između nanosa koje je Bojana donosila i prirodne erozivne moći talasa, obale i plaže su bile stabilne. Danas je ovaj prostor ugrožen kombinacijom različitih faktora, među kojim se ističu erozija i ljudski faktor.

Zašto treba ovo da znate?

Priroda je naše najveće bogatstvo, a Ada Bojana po mnogo čemu specifična. Iako na neke faktore ne možemo uticati, mnogo toga ipak možemo učiniti:

  • Da pravilno dolažemo otpad koji stvaramo
  • Da učestvujemo u zelenim akcijama
  • Da pozitivno utičemo na ljude u svom okruženju
  • Da se edukujemo i informišemo o životnoj sredini

Hajde da utičemo da ljudski bude faktor koji čuva, a ne narušava našu prirodu!