HTML tutorial

O projektu - Uhvati čist talas

„Uhvati čist talas“ je ekološka inicijativa koju kompanija Coca-Cola HBC Crna Gora realizuje s 
ciljem pravilne selekcije, prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada generisanog na plažama,
tokom ljetnje turističke sezone. Posredno, rezultat projektnih aktivnosti su čistije plaže, čistije
 more i zaštićen morski ekosistem.


Nakon dvije godine realizacije u Budvi, ove godine projekat će biti realizovan na teritoriji
opštine Ulcinj.
„Uhvati čist talas“, već treću godinu, povezuje partnere iz svih sektora: javni sektor, lokalne
institucije, NVO i korporativni sektor. Institucionalni partneri projekta su Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma, Agencija za zaštitu životne sredine, Opština Ulcinj, JP
Komunalne djelatnosti Ulcinj i Ekološki pokret Ozon.


Kako realizujemo „Uhvati čist talas“?
Na lokacijama u sklopu ugostiteljskih objekata u Ulcinju, tokom ljetnje sezone postojaće
posebno brendirana reciklažna „ostrva“,sa posudama za selektivno razdvajanje plastike, limenki
i stakla. Tako selektovan otpad neće se miješati sa drugim komunalnim otpadom, već će se
odvoziti odvojeno, mjeriti i dalje slati na reciklažu. Na taj način biće zaokružen sistem
upravljanja ambalažnim otpadom.
Reciklažna „ostrva“ biće prepoznatljiva osim po posebnim posudama za otpad i po Uhvati čist
talas jarbolima.


Važna komponenta projekta je edukacija turista i posjetioca o značaju reciklaže. Za edukaciju
će biti zaduženi posebni promo timovi, koji će obilaziti objekte u kojim se realizuje projekat i
kroz zanimljive aktivacije podstaći posjetioce da jednostavnom akcijom, za koju im treba manje
od 30 sekundi, doprinesu čistijim plažama, smanjenju morskog otpada i reciklaži.


Kako se možete uključiti u projekat i zašto?
Otpad je problem svih nas i zato svi treba da budemo dio rješenja, jer se svaka akcija za prirodu
računa.
Ako ste predstavnik ugostiteljskog objekta i želite da budete dio projekta – kontaktirajte nas.


Ako ovog ljeta birate Ulcinj za odmor, potražite Uhvati čist talas reciklažna „ostrva“ i iskorišćenu
plastičnu, aluminijumsku i staklenu ambalažu odložite u označenu posudu.